YER, GÖK, YILDIZ

Bu yıl 11.’cisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ne görünen odur ki hemşerimiz Sayın Türker İnanoğlu’nun yadsınamaz desteği damgasını vuracak.

Sinema, ‘karanlıkta aydınlığı öğrendiğimiz’ bir sanat dalıdır. Beyaz perdeye düşenlerle gerçeği görürüz; kâh seviniriz, tasalanırız, kâh kahramanlarıyla özdeşleşiriz. Sonuçta sanatçı dönemini belgeleyen simgedir. 24 Eylül Cuma günü Köyiçi Meydanı’ndan yürüyüşe geçecek festival kortejinde yan yana, kol kola yürüyeceğimiz beyaz perdemizin ve Yeşilçam’ın elçilerine, eskimeyen yüzlerine şehrimizin kültür ve sanata bakışını; onlarında bizler gibi olağan yaşantılarını, beşeri yaklaşımlarını sürdürmelerine hoşgörümüzü, saygımızı gösterelim. İmza, fotoğraf ve anlamsız isteklerle onları darlamayalım.

Türker İnanoğlu, Zeki Alaysa, Gökhan Kırdar, Onur Şan, Cahit Berkay ve Moğollar, Hasan Cihat Örter, Eşref Kolçak, Salih Güney, Murat Soydan, Engin Çağlar, Vadullah Taş, Yılmaz Atadeniz, Fatma Karanfil, Halit Akçatepe, Altan Akışık, Nebahat Çehre, Devlet Devrim, Selçuk Özer, Erol Büyükburç, Engin Ayça, Nursel Tuncel, Aydan Şener, Aysun Güven, Tuğrul Meteer, Çolpan İlhan, Nursel Köse, Şahin Gök, Bülent Özdural, Aytaç Arman, Ufuk Kaplan, Nilüfer Aydan, Afife Koral, Meral Orhonsoy, Tarık Tarcan, Tolga Savacı, Lale Belkıs, Şevket Altuğ, Levent İnanır, Nurseli İdiz, Neslihan Acar, Bülent Bilgiç, Bülent Kayabaş, Ümit Besen, Tuluğ Çizgen, Mahmut Hekimoğlu…

Aytekin Kuş

2013