TABİAT YAŞAMIN KENDİSİDİR, KÜLTÜR İSE YAŞAM ŞEKLİDİR

Dergimizin ilk sayısında umut dolu olarak karşınızdayız. Yayıncılık tutku işidir diye düşünüyoruz. Sadece basılı olarak değil sayısal ortamda, sosyal medya hesaplarımızdan ve hazırladığımız belgesellerle tutkumuzu sürdürüyoruz.

İnsan hayatı, belirli bir tabii çevredeki sosyal ortamda geçer; bu sosyal ortam ise insanoğlunun eseridir. Bu bakımdan, çevrenin insan tarafından yaratılan kısmına kültür denilmektedir.

Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği ya da kazandığı bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. Aslında en genel anlamıyla kültür, bir hayat tarzıdır.

Yani, bir topluluğun, giyecek, barınak, korunma, üreme ve benzeri gibi temel ihtiyaçların karşılanması açısından yarattığı ve sahip olduğu, maddi ve manevi ürünlerin tümüdür. Dolayısıyla, kültürsüz bir insan grubu olamayacağına göre, dünyada ne kadar insan topluluğu var ise o kadar da kültür vardır.

Öte yandan, kültür dinamiktir; yapısı gereği, er veya geç, yavaş veya hızlı, bir değişime uğrar. Dergimizin varlık sebebi işte burada başlıyor. Dünyanın en değerlilerini kayıt altına almak, anlatmak ve korunmasına yardımcı olmak…

İlk sayımızda UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Safranbolu’ya yer verdik. Safranbolu’nun hemen hemen tüm değerlerini bir bütünlük içerisinde bir araya getirdik. Bu çalışmada bize katkı sunan başta Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.

6 Şubat 2023 günü çok büyük bir felaketle uyandık. Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Ulusumuzu başı sağ olsun.

Cumhuriyetimiz 100. yaşına ulaştı. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yoldaşları ve Kurtuluş Savaşı’mızın isimsiz kahramanlarını saygı ile anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlu olsun…

İsmail Şahinbaş

Yayın Yönetmeni