ULUSAL JEOPARK FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Aralık 2022 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Yönetim Kurulunca Ulusal Jeopark Forumu, Ulusal Jeopark Komitesi ve Ulusal Jeopark kurulmasına karar verilerek Ulusal Jeopark Komitesi görevinin Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi tarafından yürütülmesi kararlaştırılarak, bu kararlar UNESCO konularındaki yerelde ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarımız ile UNESCO Genel Merkezi Yerbilimleri ve Jeoparklar Bölümüyle de paylaşılmıştır.

Alınan bu karar doğrultusunda ülkemizde jeopark oluşturulması süreçlerinde kapasite geliştirilmesinin sağlanması ve paydaşların bir araya gelmesi amacıyla 9 Haziran 2023 tarihinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda Ulusal Jeopark Forumu ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya forum üyesi olan yetkili kamu kurumlarının temsilcileri, yerel paydaşlar, Türkiye’deki farklı illerden ulusal jeopark temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmıştır.

Program UTMK Başkan Vekili ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı’nın açılış konuşmalarıyla başlamış ve UTMK Genel Sekreter V. Dr. Şule Ürün’ün UNESCO Türkiye Milli Komisyonu hakkındaki sunumu ile devam etmiştir. Ardından UTMK Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı Ulusal Jeopark Forumu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Programın son bölümünde Ulusal Jeopark Forumu üyesi olan kurumlar ve temsilciler takdim edilmiş, Ulusal Jeopark Forumu Üyesi Kurum Temsilcileri ve Ulusal/UNESCO Jeopark Temsilcileri, UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi ve UTMK Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri görüş ve değerlendirmelerini yapmak üzere söz almıştır. Forum Sayın Kazancı’nın kapanış konuşmaları ile sona ermiştir.

Ulusal Jeopark Forumu Üyesi Kurum ve Kuruluşlar: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İda Madra Ulusal Jeoparkı Koordinatörlüğü, Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO), Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Koordinatörlüğü, Jeopark Belediyeler Birliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü IUGS Odak Noktası, Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Zonguldak Valiliği Zonguldak Kömür Ulusal Jeoparkı Koordinatörlüğü.

UNESCO MİLLİ KOMİSYONU 09.06.2023