TÜRKİYE’NİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI 30’A YÜKSELDİ

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükûmetler Arası Komitesi’nin 18. Oturumu Botsvana’nın Kasane şehrinde devam etmektedir.

5 Aralık 2023 tarihinde ‘Zeytin Yetiştiriciliği ile İlgili Geleneksel Bilgi, Yöntem ve Uygulamalar’ Türkiye’nin ‘Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı.

6 Aralık 2023 tarihinde ise çok uluslu olmak üzere toplam üç unsurumuz İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydedildi.

‘Tezhip / Tazhib / Zarhalkori / Tezhip / Naqqoshlik’ Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan çok uluslu dosyası olarak Temsilî Listeye kaydedildi.

‘İftar / Eftari / İftar / İftor ve Sosyo-Kültürel Gelenekleri’ Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkiye’nin çok uluslu dosyası olarak Temsilî Listede yerini aldı.

‘Balaban / Mey İşçiliği ve İcra Sanatı’ ve ‘Sedef Kakma İşçiliği’ Azerbaycan ve Türkiye’nin çok uluslu dosyası olarak Temsilî Listeye kaydedildi.

Bu 4 unsurun kaydedilmesiyle Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde yer alan unsur sayısı 30’a yükselmiştir. Böylelikle Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 2. ülke olmuştur.

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU 6.12.2023