TAŞ YERİNDE AĞIRDIR

‘Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu’ Kent Tarihi Müzesi’nde başladı. Değerli Hocam Prof. Dr. Hakkı Acun beyefendinin açılış bildirisini ilgi ile izledim. Konuşmalarının içinde gerekli saptamalar, yeni ufuk ve açılımlar yer almaktadır. Özellikle binektaşları, dibekler, kuyu muhafazaları, sadaka taşları, su giderleri, kıble taşları, musalla taşları, su taksim yerleri gibi…

Değerli hocam ile daha önceki gelişlerinde insan ve yaşam odaklı bu taşınır ve taşınmaz değerleri birlikte gezmiştik. Bu bakımdan Safranbolu sokaklarında sıkça rastlanılmasa bile bu eski zaman tanıkları da hiçte yok değildir. Özellikle çeşme oluklarının her iki yanında bulunan ve güğüm, ibrik, sürahi, teneke gibi su doldurma kaplarının geçici olarak konulduğu kare, dikdörtgen düzlemler aynı zamanda oturma, dinlenme; hamalların yüklerini bir süre bırakma yerleridir.

Binek taşlarına genellikle Bağlar sokaklarında rastlamak hiçte zor değildir. Hele hele Araphacızade Hamdi Efendi Konağı’nın önündeki binek taşı çok özel bir örnektir. Bakmak ve görmek, gönül gözü ve tarih bilinci ister. Bu bağlamda Karakaşoğlu ve Natıroğlu aile büyüklerini ve yakınlarını duyarlılıklarından dolayı kutluyorum.

Pirenin deve yapıldığı bir ortamda böyle değerli varlıklarımızın ayırdına varamamak, üzerine basarak geçmek ya da moloz taş gözüyle bakmak talihsizliktir. Bir zamanlar Gökçüoğlu Konağı’nın önündeki büğetin (doldurma kuyunun) çatısı yıkılmış, çatının oturduğu kesme taştan yapılmış kaide taşları çöpe giderken el koyduğuma Sayın İsmail Urgancıoğlu canlı tanıktır.

Öte yandan Değirmenbaşı’ndaki su kuyusunun işlemeli kuyu muhafazasının Kaymaklar Evi önünde ve beton platform içerisinde sergilenmesi de yanlıştır. Kısaca tecahülü arifanedir.

Taş yerinde ağırdır. Ata mirasını bulunduğu yerde korumalı ve sürekliliğini sağlayarak bulunduğu ortamın belleğini oluşturduğunu göz ardı etmemeliyiz.

Böyle bir sempozyumu her zaman ki özgün ve öncül kararlarıyla gerçekleştiren sayın valimize giderayak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Safranbolu’da Zaman sizi asla unutmayacaktır sayın valim.

Aytekin Kuş

2012