PALAVRA TOPU

Tilki açlıktan kıvrandığı günün birinde ağaç dalında asılı but görmüş… Kuşkulanmış, ne olur ne olmaz diye bir kenara çekilip beklemeye başlamış. Biraz sonra kurt aynı yere gelmiş dalda asılı butu görmüş.

Tilkiye neden yemiyorsun? Bu havada kokar demiş. Tilki de ‘ben oruçluyum kurt kardeş, sana afiyet şeker olsun’ demiş.

Savruk kurt balıklama daldaki buda saldırır saldırmaz bir gümleme… Ağız burun dümdüz yere serilmiş… Tilki bu güvence ile butu afiyetle mideye indirirken kurt, tilkiye ‘sen oruç değil miydin diye’ seslenmiş. Tilki taşı gediğine koymuş: ‘İftar topu patladı, duymadın mı? Orucumu açmayım mı?’ demiş.

Mübarek Ramazan’da her yerde palavra bombalar, toplar birbiri peşine patlıyor. Aklımızın değerini bilelim. Altmış biri yemeyelim.

Aytekin Kuş

2012