İKİ SEKİZ ONALTI

Kalealtı (Şehir) Gümüç atışmalarına ilişkin yeni dörtlükler geldi. Değerli büyüğüm Hâkim Ayhan Özen ağbi, dağarcığından iki-üç kıtayı benimle paylaştı. Bilinen bir gerçek var. Kitap okumak önemlidir. Daha önemlisi ise yaşadıklarını anımsayabilmek… Belleğine bereket Ayhan Ağbi… İyi ki varsın.

Günümüze göre biraz tahriş ve tağşiş edilmiş yeni dörtlükler:

‘Tatadan tüfeng

Davar b.kdan sacma

Sıkasa Gümücden gacma

Elli elli yüz biz Gümüclüyüz

İki sekiz on altı

Burası Galaltı

Lastik gibi uzaruz

Fiyakayı bozaruz

Gale galeden atlar

Galaltından geçeken

Gümücün aklı çatlar

Dabana guvvet altına edenlee

Sizü Eski Hamam pakla

Gezerüz açuk alunla

Hamama girdük nalunla

Gümüclüleri yukaduk

Hacı Şakir sabunla’

Saksıyı iyi işletenlere yönelik yanıtı içinde birde bilmece, bulmacamız var:

‘Kan gırmızı süt beyaz

Gale gapısından girmez

Fındık gabuğuna sığmaz’

Konuyu anonim ve limitet; yarı Arabesk, yarı yerli bir kız çiftetellisi ile noktalayalım. ‘Ahh Ahh’ diye başlayan nakarat bölümü iki kez söylenecek ki okgalı olsun.

‘Arabın Fellahi

Öperin billahi

Çiftede telli

Mesnedi belli

Bir yar sevdim

Oda tarelelli

Ahhh ahhh yanıyorum ben

İçdonu göynek

Donuyorum ben

Şemsiyesi elinde

Altun kemer belinde

Beş para yok cebinde

Saltanatı yerinde

Ahhh ahhh yanıyorum ben

İçdonu göynek

Donuyorum ben

Yalelliiiiiii’ (THE END)

Aytekin Kuş

2012