EVİNE HOŞ GELDİN DÜNYA!

Türkiye’de yaşayan insanlar olarak biz, binlerce yıllık kültürel mirasın sahibi ve koruyucusuyuz. Safranbolulular olarak bizler çok daha şanslı bir durumdayız. Dünyanın en önemli kültür miraslarından birinin hizmetinde bir yaşam sürüyoruz.

Bizler, bu kültür mirasının içinde yetişen bir nesiliz. Bu şehirle birlikte oluşturulan duyuş, düşünüş ve davranış birliği içerisindeyiz.

Bir toplum, geleneksel yapısının özelliklerini koruduğu oranda çağdaş uygarlığa, evrensel kültür değerlerinin oluşmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunabilir. Safranbolu’yu var eden mimari, Anadolu’da binlerce yıldır yaşanan kültür birikiminin sonucudur.

Geçmişten geleceğe doğru gelişen düşünsel ürünleri saptayıp topluma ulaştırmak, bizim çalışma alanımızı çizmektedir.

Öncesiz olmuştan sonsuz oluşa uzanan kültürel birikimler ortasında sonsuz şimdiyi yaşamaktayız. Evine hoş geldin dünya…

Mimar Elif Köse

Safranbolu Belediye Başkanı

16.04.2023

DÜNYA MİRASI DERGİSİ 1. SAYI (NİSAN 2023)