ÇARE TÜKENMEZ

Yangın konusu ‘Hafızayı beşer nisyan ile maluldür’ tanımlamasını doğrular şekilde birkaç gün sonra gündemden düşer doğal olarak. Yapılması gereken bölgemizin en güçlü, deneyimli itfaiyesi Kardemir’den idari, mali, teknik bir rapor sağlanarak modernizasyonu gerçekleştirmektir.

UNESCO’nun ‘Tehdit altındaki dünya mirası’ fonları çerçevesinde gerek Kardemir; gerekse aynı örgütün (UNESCO) saptamaları doğrultusunda idari, teknik, mali hibe ve yardımları istenmelidir. Ayrıca Dünya Miras Komitesi’nin önemle vurguladığı ‘Alan Yönetim Planı’ ve ‘Sorunları’ başlıklı istemleri zaman geçirilmeksizin yerine getirilmelidir.

Yerel ölçekte planlanması gereken birçok husus vardır: İtfaiye taşıtlarının geçişini önleyen dar sokak başında ve içinde taşıtların parkını önlenmesi, Küçük tonajlı seri itfaiye taşıtının devreye sokulması,  Restorasyonlarda pinoteks ve rufolin uygulamalarının gözden geçirilmesi, ahşap evlerin sigorta sorununun aşılması ve Mobese sisteminin yaygınlaştırılması gibi.

Sağduyulu ve gerçekçi olmalıyız. Bu konuda kentte yaşayanlar katılımcı demokrasiyi göstermeli ve güçlendirmelidirler. Her kafadan çıkan akortsuz sözlerin yararı değil zararı vardır. Böyle giderse ateş düştüğü yeri değil bütün tarihimizi yok edecektir.

Aytekin Kuş

2014