‘TÜRK KAHVESİ VE GELENEĞİ’NİN 20. YILI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından Kültürel Mirasımız Türk Kahvesi ve Geleneğinin Güncel Durumu, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 20. Yılı ve Türk Kahvesi ve Geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kaydının 10. Yıl Dönümü Toplantısı 5 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak Türk Kahvesi ve Geleneği’nin listeye kaydının Sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Toplantı İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Göknur Akçadağ, Nişantaşı Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. İlhami Çolak ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Sayın Oğuz’un ‘UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’ sunumu, Hasan Kale’nin ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kahve ile Atatürk Resimleri’ video gösterimi ve ‘Anadolu’nun Türk Kahvesi Öyküleri: Başlangıç’ belgeseli gösterimi gerçekleştirilmiştir.

Araştırmacı Yazar Beşir Ayvazoğlu ‘Türk Kahvesi Üzerine’, Yemek Uzmanı Sahrap Soysal ‘Anadolu Kahve Geleneği’, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’ konularında konuşmalarını yapmışlar, konuşmacıların anlatımı sırasında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları & Acun Medya Akademi Gastronomi Eğitimi Koordinatörü tarafından Türk kahveli tatlı ikram edilmiştir.

Toplantının diğer katılımcıları arasında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü Uzmanı Dr. F. Gülay Aslan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü Uzmanı Ahmet Tan, UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici,  UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeleri Prof. Dr. R. Gülin Öğüt Eker ve Prof. Dr. Ali Duymaz, UTMK Sekretaryasından Dr. Azize Ökten, ilgili akademisyenler, uzmanlar, eğitmenler, endüstriyel tasarımcılar, koleksiyonerler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık kırk kişi yer almıştır.

Türk Kahvesi ve Geleneği’nin güncel durumunu istişare etmek üzere; ilk oturumunu Prof. Dr. Metin Ekici’nin, ikinci oturumunu Prof. Dr. Ali Duymaz’ın yönettiği iki oturumdan oluşan çalıştay bölümünde yedi soru üzerinden açık uçlu tartışma gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda; Türk kahvesi ve geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri ve Sözleşmeye katkısı, Türk kahvesi ve geleneğinin korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında listeye kaydının rolü ve katkısı, gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında, genç neslin Türk kahvesine ve geleneğine bakışı ve ilgisi, Türk kahvesi ve geleneğinin ve kahve ile ilgili ürünlerin düzenli bir şekilde derlenmesi, araştırılması, belgelenmesi, korunması, geliştirilip güçlendirilmesi ve yeniden canlandırılması gibi korumaya yönelik süreçlerin işleyişi, Türk kahvesi ve geleneği konusunda kültürel diplomasinin önemi, yurtdışında tanıtıma katkısı, Türk kahvesi özelinde tanıtımın önemi, farklı kurumların bu konuda sorumlulukları, tüketim alışkanlığı içinde Türk kahvesinin yeri, Türk kahvesi ve geleneğinin sürdürülebilir korunmasında ve unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü, kültürel mirası geleceğe taşımada konusunda Türk kahvesi açısından tasarımın rolü, teknoloji ve inovasyon tasarımı konuları tartışılmıştır.

Kapanış oturumunda gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından çalıştay raporunun katılımcılarla paylaşılacağı ifade edilmiştir. Önümüzdeki yıl Türk Kahvesi Sempozyumunun İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi önerilmiş ve toplantı sona ermiştir.

UNESCO MİLLİ KOMİSYON 7.12.2023