‘SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ KENT SAFRANBOLU’ KONFERANSI

Safranbolu Belediyesi ile SUDA işbirliğinde Safranbolu halkının yaşam kalitesinin artırılması için 20 Ocak’ta bir konferans daha düzenlenecek. Safranbolu için el ele ana başlığında gerçekleşmesi planlanan konferansın konusu ise ‘Kültürel Mirası’ üzerinde yükselen sürdürülebilir ve yenilikçi kent Safranbolu olarak belirlendi.

Safranbolu Belediyesi ve SUDA (Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu) tarafından 2023 yılı Temmuz ayında Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi yapılmış, proje, kültürel ve yaratıcı endüstriler, sürdürülebilir kültür turizmi, yaşam kalitesi ve sosyal kapsama, afetlere dayanıklı kentleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, kadın girişimciliği konuları ile 6 farklı başlık altında toplanmış, kentin ve halkın ihtiyaçlarına en doğru biçimde kaynak bulmak adına düzenlenmişti.

Halkın yararı ve kentin sürdürülebilirliği adına düzenlenen projelere yaklaşık 6 ay sonra bir yenisi daha eklendi. SUDA Başkanı Serdar Karadağ ve Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse bir önceki işbirliği adına yaptıkları açıklamada Safranbolu adına yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu belirtmişlerdi. ‘Korumanın Başkenti’ni korumak ve geleceğe aktarmak adına yeni bir konferans daha gerçekleşecek. Safranbolu için el ele başlığında düzenlenecek konferansın gündem maddesi ise kültür mirası üzerinde yükselen sürdürülebilir ve yenilikçi kent Safranbolu olarak belirlendi. Konferans 20 Ocak’ta Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da tüm halka kapılarını açacak.

“Safranbolu, Türkiye’de bu kapsam ve etkinlikte bir sivil katılım mekanizmasına sahip ilk şehirlerden bir olacak”

Demokratik ve şeffaf yerel yönetim ile insan odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik projeler ürettiklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tüm Safranbolu halkını düzenlenecek konferansa şu sözlerle davet etti;

“Safranbolu Belediyesi’nin SUDA iş birliğiyle başlattığı katılımlı yerel yönetim çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyoruz.

Tespit çalışmaları, paydaş analizi, kilit paydaş görüşmeleri, odak grup toplantıları, anahtar paydaş görüşmeleri ve anket çalışmasından sonra, kentimizin bugünü ve yarınında sivil katılımın kalıcı mekanizmalar haline gelmesine yönelik çalıştay 20 Ocak 2024 günü saat 13.30’da gerçekleştirilecektir. Çalıştay sonrası hazırlanacak olan sonuç bildirgesi, Safranbolu’da katılımlı ve kapsayıcı yerel yönetimin kurumsallaşması amacıyla kapsamlı bir kaynak ve yol haritası olacaktır.

Safranbolu, Türkiye’de bu kapsam ve etkinlikte bir sivil katılım mekanizmasına sahip ilk şehirlerden bir olacak. Şehrimiz demokratik ve şeffaf yerel yönetimi ile insan odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik daha etkin projeler üretebilecek ve dünyadaki olası olumsuz gelişmelere karşı dayanıklı bir yapıya kavuşacak. Tüm halkımızı düzenleyeceğimiz bu önemli konferansa davet ediyorum.”

SAFRANBOLU BELEDİYESİ BASIN BİRİMİ 16.01.2024