UNESCO’nun Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü Mesajı

UNESCO’nun Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü Mesajı

Adalet, özgür bir toplumun köşe taşıdır. Adalet ifade özgürlüğünü tehdit edenlerin cesaretini kırar ve ifade özgürlüğünü savunanları cesaretlendirir. Bu sebeple, gazetecilere karşı adaletsizlik bütün toplumlar için oldukça masraflıdır.

2006’dan 2016’ya kadar 930’dan fazla gazeteci öldürülmüştür. Sadece 2016 yılında, görev başında vefat eden 102 gazeteci gördük. Bu sayıları daha da dayanılmaz kılan durum ise her on durumdan dokuzunda, suçlular hâkim karşısına çıkarılmamıştır.

Bu durum çoğunlukla yerel gazetecilerin başına gelmektedir – son 11 yılda öldürülen gazetecilerin % 93’ü yerel haberler peşinde olan gazetecilerdir. Aynı zamanda kadın gazetecileri de tehdit eden bu durum, çevrimiçi tacizin korkutucu yükselişinin de bir göstergesidir.

Her öldürülen gazeteci için adaletin yerini bulduğundan emin olmalıyız. Bu onların anısı için önemlidir – hukukun üstünlüğü ile iyi yönetişimin güçlendirilmesi ve özellikle barış, adalet ve güçlü kurumlarla ilgili olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16’yı ele alacak şekilde Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’ne odaklanmak hayati önem taşımaktadır.

Gazeteciler, temel özgürlüklerimizi korumak ve toplumlarımızın gücünü arttırmak adına eşsiz fonksiyonlar göstermektedirler – uluslararası, bölgesel kurumlar, yargı, özel şirketler, akademi ve sivil toplum gibi ilgili aktörlerle işbirliğinde ve Birleşmiş Milletler desteğinde Hükümetler tarafından korunmalıdırlar.

Bu eylem için işbirliği UNESCO’nun BM Gazeteci Güvenliği ve Cezadan Muafiyet Durumu Eylem Planı’nın uygulanmasını güçlendirecek olan; yakın tarihte Cenevre’de gerçekleşen Çok-Paydaşlı Danışmanlık organizasyonuyla hayat bulmuştur. Gazetecilerin güvenliğini arttırmak ve daha güçlü mekanizmalarla cezadan muafiyeti ortadan kaldırmak adına Üye Devletleri desteklemeli ve bu ruha vurgu yapmalıyız.

Bugün UNESCO, dünyayı gazetecilerin güvenliğini arttırmak ve adaletin yerini bulduğundan emin olmak adına birlikte olmaya davet etmektedir.

Irina Bokova
UNESCO Genel Direktörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir