Uluslararası Kadınlar Günü

Uluslararası Kadınlar Günü

‘Kadının mücadelesi bir feministe veya herhangi bir kuruma değil, insan haklarına değer veren herkesin ortak gayretlerine aittir.’ Aktivist Gloria Steinem’ın bu sözleri kadın hakları için verilen mücadelenin evrensel yapısını göstermektedir ve her sene 8 Mart’ta, bizler herkesin için refahı sağlama konusunda bir itici güç olan toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı yeniden ifade ediyoruz.

Kadın erkek eşitsizliği kalkınmanın her alanında toplumları cezalandırmaktadır. Birçok kadının özel veya meslek yaşamlarında şiddet, adaletsizlik ve önyargılar sebebiyle yaşadığı sorunlar toplumu bütünüyle sarsmaktadır ve kadınları gelecekteki fazlasıyla olası yaratıcılıklarından, güçlerinden ve özgüvenlerinden mahrum bırakmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemiyle birlikte, kadın ve kız çocuklarının her alanda güçlendirilmesi insanlığın kalkınmadaki en güçlü araçlarından birisidir.

Bu bir prensip ve sağduyu meselesidir: toplumun her alanında, tarlalardan meclis sandalyelerine, şirketlerdeki yönetim kurullarından şehirlerimizdeki sokaklara kadar herkesin kadın erkek eşitliğini teşvik etmek konusunda bir payı vardır. Yerel bölgelerde yaşayan kadınlar dünyadaki gıda üretiminin yarısından doğrudan sorumludurlar – bu kadınlar genellikle doğal kaynakları idare eden ve toplayanlardır. Dünyadaki tecavüz vakalarının % 90’ı kadınlar su veya ateş için odun toplamaya giderlerken gerçekleşmektedir. Dünyadaki okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisi kadındır. Her üç kadından biri özel alanlarda fiziksel şiddete maruz kalmaktadır ve eşit beceriyle yapılan eşit işlerde kadın ile erkek arasındaki maaş farkı dünya genelinde bir gerçektir.

Erkeklerde olduğu gibi kadınlar da özgürlüklerini elde etmeli, kendi kararlarını verebilmeli, kendi vücutlarının ve yaşamlarının kontrolünü elinde bulundurmalı ve toplumun gidişatını belirleyen kararlarda yer almalıdır. Dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler bir şeyleri değiştirmeye, ayrımcılığı azaltıp gerçek eşitliği yakalamak için çalışmaya devam etmektedir ve biz onlara bu yolda destek olmalıyız. UNESCO’ya göre değişikliğinin asıl aracı eğitim, uygulama ve bütün kadın ve kız çocuklarına verilen araştırma, siyaset ve kültür alanlarında kariyer yapma olasılığıdır. 2017 Uluslararası Kadınlar Gününde bütün Üye Devletleri kadın hakları için söz vermeye ve böylece hakları genişleterek herkesin için refahı sağlamaya davet ediyorum.

Irina Bokova
UNESCO Genel Direktörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir