Uluslararası Evrensel Bilgiye Erişim Günü

Uluslararası Evrensel Bilgiye Erişim Günü

İki yüz yılı aşan bir süre önce Aristotle şöyle yazmıştır: “Her insan doğası gereği bilmek ister.” Bilmek, bilgiye ulaşmayı gerektirir – bu temel insan hakkı bizi insan yapan şeylerin bir parçasıdır; kapsayıcı olmak ve diyalog kurmak için önemlidir, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim için bir temeldir ve sürdürülebilir kalkınmaya yeni yollar açmak için hayati önem taşır.

UNESCO Üye Devletlerinin kararı doğrultusunda birinci Uluslararası Bilgiye Erişim günü mesajı böyledir – 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin ele alınmasında bilgiye erişim, insan haklarını ve itibarı teşvik edip, yoksulluğu azaltarak kapsayıcı bilge toplumlar yarattığı için temel bir etkendir.

Bilgiye eşit ve evrensel şekilde ulaşmak; eşitsizliklerin üstesinden gelmek için fırsatlar yaratıp, ötekileştirilenlere ulaşmayı, bilgeliği yaratmayı ve paylaşmayı, diğer kültürleri keşfetmeyi ve demokratik kurumların temellerini güçlendirmeyi sağladığı için olumlu bir değişim yaratma konusunda güçlü bir lokomotiftir. Küreselleşen dünyada, bu hak çevrimiçi ve çevrimdışı durumlarda saygı görmelidir – dijital devrim bir gelişim devrimi olmak zorundadır, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin katılım ve yenilikler konusundaki güçlendirici yapısına dikkat çekilmelidir.

Bu erişimin karşısındaki bütün bariyerlerin bir araya gelip kabiliyetleri kullanarak aşılması demektir. Bu bilgi kanunlarının güçlü özgürlüğünün ve bunların etkin kullanımının önemini göstermektedir. 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Günü Finlandiya Deklarasyonunda belirtildiği üzere bundan 250 sene önce İsveç ve Finlandiya dünyanın ilk bilgilenme hakkı yasasını benimsemiştir. Bu noktadan ilerlemek için bütün kadın ve erkekleri bilgiye erişim konusunda farkındalık yaratacak şekilde güçlendirmeli ve ileri medya ve bilgiyi okuma yetenekleri güçlendirerek sürdürülebilir kalkınma için bu haktan yararlanmalıyız.

Hükümetlerin ve toplumların, her bir kadın ve erkeğin kendi hakları, itibarları ve güçlenmeleri için temel bir etken olan eşit ve tamamen bilgiye erişim sağlaması hedefi UNESCO’nun bütün eylemlerine öncülük etmektedir. Bu UNESCO’nun Uluslararası Evrensel Bilgiye Erişim Günü mesajıdır.

Irina Bokova
UNESCO Genel Direktörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir