Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

Geleceğimiz de, tıpkı geçmişimiz gibi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle belirlenecektir. Gelecekteki bu ilerlemelerin, ancak bilimdeki kadınların ve kız çocuklarının yeteneğinden, yaratıcılığından ve fikirlerinden yararlanıldığında zirveye ulaşması mümkün olur.

Sanayileşmiş olsun ya da olmasın, birçok ülke, eğitim sisteminin her seviyesinde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) konularında toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmaktan çok uzaktadır. Bu eşitsizlik ise, istihdam açığını beslemektedir. UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün tahminlerine göre, kadınlar şu anda dünya genelindeki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) iş gücünün yüzde 30’dan daha azını temsil ediyor.

Hızla büyüyen bilim ve teknoloji sektörleri millî ekonomiler için hayati önem taşımaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin – sağlığın iyileştirilmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar – en büyük zorluklarından bazılarının üstesinden gelmek, bu sektörlere dair var olan tüm yeteneklerin kullanılmasına bağlıdır. Bu durum, STEM kariyerlerine dâhil olan ve kariyerlerini sürdürmekte olan kadın sayısının önemli ölçüde artması gerekliliğini ortaya koyar. Bilimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede temel araçlardan biri, evde, sınıfta ve işyerinde kadınların ve kız çocuklarının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu yaklaşım, tutumlarda bir değişikliği ve basmakalıp klişelere meydan okumayı gerektirdiğinden; öğretmenler, işverenler, akranlar ve ebeveynler arasında, kız çocuklarının ve genç kadınların bilim alanında kariyerlerini sürdürmeleri ya da akademik alanlarda öncülük etmeleri için bilim öğrenmeye -veya tümüyle öğrenmeye- uygunluğunu sorgulayan önyargılı bakış açılarıyla mücadele edilmelidir.

Kız çocuklarının sosyal medyada, ders kitaplarında ve reklamlarda kendilerine biçilen dar ve sınırlayıcı toplumsal cinsiyet rolleriyle karşılaşmaları, onların kendilerini bilim insanı, araştırmacı, yenilikçi, mühendis veya mucit olarak görmesini güçleştirmektedir. Bu hatalı tasvirler, bilimsel yenilikçiler de dâhil olmak üzere kadınların kariyerlerine engel oluşturabileceğinden; Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), reklamcıları, teknoloji şirketlerini ve tanınmış kişileri, reklamlarda yansıtılan kadının toplumdaki rolünü kısıtlayabilecek demode ve klişeleşmiş toplumsal cinsiyet tasvirlerini kaldırmaya teşvik eden ‘Un-stereotype İşbirliği’ girişimine liderlik etmektedir.

BM Genel Sekreteri’nin Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi Yüksek Düzey Paneli 2017 raporu, bu olumsuz sosyal normların etkisini araştırmakla birlikte, kız ve erkek çocuklarının erken çocukluktan itibaren kendilerini eşit becerilere sahip olarak görmeleri adına çocuk ve gençler ile diyalogun gerekliliğini de vurgulamıştır. Aynı zamanda bu raporda, kadınların dünya genelindeki ekonomik katılımını artırmak için temel faktörlerden biri olan olumlu rol modellerini teşvik etme yollarını incelenmiştir.

Güçlü kadın öncüler, kadınlara ve kız çocuklarına, akademi, araştırma ve iş dünyasındaki kariyerlerinde liderliğe giden yolu gösterebilir. Bu yüzden UNESCO, L’Oréal Vakfı ile birlikte; yirmi yıldır bilim kadınlarını, kadın başarılarını kutlamak adına tasarlanan “Bilimdeki Kadınlar İçin” Ödülleri ile cesaretlendirmektedir.
Bunun yanı sıra, yakın zamanda başlatılan ‘Bilimdeki Kadınlar İçin’ Manifestomuz, kız çocuklarının STEM eğitiminden kadınların yüksek seviye bilimsel organlara geniş spektrumda katılımı ve liderliği için eşit fırsatlar elde etmesini garanti altına almaya kadar kadınların yeteneklerini desteklemek için bir çağrıdır.

BM Kadın Birimi ve UNESCO, kadınların ve kız çocuklarının eşit şekilde temsilini ve bilime ilişkin disiplinlerde başarıyı yakalamak ve geleceğin en modern keşiflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları fırsatlara erişmelerini temin etmek adına BM sistemi aracılığıyla tüm kamu, özel ve sivil ortaklarıyla çalışmaya son derece kararlıdır.

Audrey Azoulay (UNESCO Genel Direktörü), Phumzile Mlambo-Ngcuka (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir