‘Söylemek İçin Yaşa’

‘Söylemek İçin Yaşa’

Doğal sebeplerden kaynaklanın afetler dünya genelinde her sene milyonlarca insanı etkilemektedir. Bu afetlerin sonucundaki hayat kaybı ise acıklıdır ve bütün toplumların ortak olarak paylaştığı zayıflıkları öne çıkarmaktadır. Yıllık tahmini 250 ila 300 milyar dolar arası yıllık ekonomik kayba sebep olan bu afetlerin kalkınmaya da zararı vardır – bu rakamlar iklim değişikliği, aşırı nüfus artışı ve kentleşmenin yükselen baskısı ile daha da artacaktır.

Buna karşılık olarak 2015 yılı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması gibi tarihi anlaşmalar görmüştür. Ayrıca Sendai, Japonya’da benimsenerek afet riski azaltmada küresel ilerlemeyi inceleyen ve önceklikli eylem alanlarını belirleyen 2015-2030 Afet Riski Azaltmada Sendai Çerçevesi de bunlara dâhildir.

UNESCO herkese eşit davranırken riske karşı farkındalık oluşturup önlemler alarak öğrenme ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmektedir. Doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, eğitim, kültür ve bilgi iletişim sektörleri arasında hareket eden UNESCO toplumların direncini arttırmayı amaçlamaktadır – erken uyarılar, kapasite geliştirme, bilgi paylaşma ve ağ kurma, politika tavsiyeleri gibi eylemlerde bulunup bunları hükümetlerle, sivil toplum örgütleriyle, araştırma merkezleriyle, diğer Birleşmiş Milletler kurumlarıyla, uluslararası organizasyonlar ve diğer bütün anahtar aktörlerle yaparak.

Bu Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü dünyanın yeni bir gündem edinmesi için harekete geçirilmesinde önemli bir fırsattır. Bunun için farkındalık yaratmalı ve tecrübeleri paylaşmalıyız ve böylece her ülkenin riskleri azaltabileceğini göstermeliyiz. UNESCO bugüne kadar bölgesel istişare çalıştaylar düzenleyerek yerel önceliklerin ve afet risklerinin azaltılmasındaki ihtiyaçların anlaşılmasını sağlamıştır – aşağıdan yukarıya doğru çalışmalıyız, bütün toplumları kapsamalıyız ve hem anlamlı hem de sürekli etkiler bırakmalıyız. UNESCO’nun Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü mesajı budur.

Irina Bokova
UNESCO Genel Direktörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir