Güncel

UNESCO’nun Dünya Felsefe Günü Mesajı

UNESCO’nun Dünya Felsefe Günü Mesajı

Bu sene Dünya Felsefe Günü’nü, hemen Uluslararası Hoşgörü Günü’nden sonra kutluyoruz. Bu tesadüf, hoşgörü ve felsefe arasındaki bağlantı düşünüldüğünde derin bir önem taşımaktadır. Felsefe, dünyada yaşayış şeklimizi zenginleştiren fikirlerin, düşüncelerin ve kültürlerinin çeşitliliğinin anlaşılması, bunlara saygı duyulması ve göz önünde…
UNESCO’nun Uluslararası Hoşgörü Günü Mesajı

UNESCO’nun Uluslararası Hoşgörü Günü Mesajı

Çeşitlilik dünyasında hoşgörü, barış için bir ön gerekliliktir. Hoşgörü, sürdürülebilir kalkınma için bir araçtır, fikirlere, yaratıcı enerjiye ve üyelerinin yeteneklerine dayanan daha kapsayıcı ve böylece daha esnek toplumları cesaretlendiren bir araçtır. Hoşgörü genellikle bir azınlık düşüncesidir ve çoğunlukla tehdit altındadır.…
Dünya Mirası Komitesi’nin 40. Oturumu Sona Erdi

Dünya Mirası Komitesi’nin 40. Oturumu Sona Erdi

UNESCO’nun kültür alanındaki yedi sözleşmesinden biri olan 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Dünya Mirası Komitesi 40. Oturumu, 15 Temmuz kalkışması nedeniyle…
Bu Senin Hikâyen Sakın Kaybetme

Bu Senin Hikâyen Sakın Kaybetme

Dünya Görsel-İşitsel Miras Günü bu mirasın kadınlar, erkekler ve bütün toplumlar için olan öneminin kutlanması için bir fırsattır. 27 Ekim 1980 günü UNESCO Genel Konferansı’nda Hareketli Görüntülerin Korunması ve Saklanması Tavsiye Kararları benimsenmiştir – bu kararlar, görüntülerin korunması için kararlı…
Barış, Sürdürülebilirlik ve İtibar İçin Birleşmek

Barış, Sürdürülebilirlik ve İtibar İçin Birleşmek

2030 yılında dünyanın her yerinde yoksulluğun her çeşidini sonlandırmak büyük ama ulaşılabilir hedeftir – başarının anahtarı ise yoksulluğun sebepleri, yöntemleri ve sonuçlarını bilmekten gelen siyasi kararlılıkta yatmaktadır. Hızlı ve sürdürülebilir şekilde yoksulluğu sonlandırma olasılığı işbirliği içerisinde çalışabilme yeteneğimize bağlıdır. 2016…
‘Söylemek İçin Yaşa’

‘Söylemek İçin Yaşa’

Doğal sebeplerden kaynaklanın afetler dünya genelinde her sene milyonlarca insanı etkilemektedir. Bu afetlerin sonucundaki hayat kaybı ise acıklıdır ve bütün toplumların ortak olarak paylaştığı zayıflıkları öne çıkarmaktadır. Yıllık tahmini 250 ila 300 milyar dolar arası yıllık ekonomik kayba sebep olan…
Eskişehir UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

Eskişehir UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

2013 yılında oluşturulan ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın paydaşlar arasında yer aldığı UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC), üye şehirler arasındaki ikili öğrenmeyi ve diyalogu; karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkân sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması…
Dünya Mirası Listesi’ne Türkiye’den 10 Aday

Dünya Mirası Listesi’ne Türkiye’den 10 Aday

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi 40. Oturumu, kalan gündem maddelerinin 24-26 Ekim 2016 tarihlerinde Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde düzenlenecek toplantılarda görüşülmesiyle sona erecektir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kayıt için ön koşul olan ulusal envanter listesi olarak bilinen…
Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü

Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü

Afrika’dan getirilerek köle olarak satılan insanlar, Haiti’nin özgürlük ve bağımsızlığını elde etmesi için köle ticareti sistemine karşı 22-23 Ağustos 1971’de ayaklanmışlardır, Haiti bağımsızlığını 1804 yılında kazanmıştır. Bu başkaldırma insanlık tarihinde dönüm noktasıdır. Evrensel insan haklarının oluşturulmasında bu başkaldırmanın etkisi çok…