Güncel

‘Radyo Sensin!’

‘Radyo Sensin!’

2017 yılının radyonun da olumlu ve yapıcı tartışmalara katkı vereceğini gözlemleyerek, birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzun incelenmesi açısından önemli bir yıldır. Anılan temanın temelinde, sağlıklı bir radyo sektöründe seyircilerin görüşlerinin ve çeşitliliklerinin temsil edilmesi gerektiği fikri yatmaktadır. Dinleyiciler radyo istasyonlarının strateji…
Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kadın ve kız çocuklarının bilimde temsil edilmesi için herkese bir fırsat sağlamaktadır. Kız çocuklarının basmakalıp düşüncelerle ve sosyal ve kültürel kısıtlamalarla karşılaşması, eğitime ve araştırmaya yönelik finansmana kısıtlı erişimleri olması, bilimsel kariyerlerinin önlenmesi…
UNESCO’nun Dünya AIDS Günü Mesajı

UNESCO’nun Dünya AIDS Günü Mesajı

UNESCO eğitimin, HIV virüsünden korunma konusunda sürdürülebilir ve etkin bir yaklaşım için bir temel olduğuna inanmaktadır. 2016 Korunma Uçurumu raporuna göre, gençlerin üçte ikisi HIV virüsüne dair doğru ve kapsamlı bilgiye sahip değildir. Bu ve hizmetlere ulaşım eksikliği, utanma, ayrımcılık,…
UNESCO’nun Dünya Felsefe Günü Mesajı

UNESCO’nun Dünya Felsefe Günü Mesajı

Bu sene Dünya Felsefe Günü’nü, hemen Uluslararası Hoşgörü Günü’nden sonra kutluyoruz. Bu tesadüf, hoşgörü ve felsefe arasındaki bağlantı düşünüldüğünde derin bir önem taşımaktadır. Felsefe, dünyada yaşayış şeklimizi zenginleştiren fikirlerin, düşüncelerin ve kültürlerinin çeşitliliğinin anlaşılması, bunlara saygı duyulması ve göz önünde…
UNESCO’nun Uluslararası Hoşgörü Günü Mesajı

UNESCO’nun Uluslararası Hoşgörü Günü Mesajı

Çeşitlilik dünyasında hoşgörü, barış için bir ön gerekliliktir. Hoşgörü, sürdürülebilir kalkınma için bir araçtır, fikirlere, yaratıcı enerjiye ve üyelerinin yeteneklerine dayanan daha kapsayıcı ve böylece daha esnek toplumları cesaretlendiren bir araçtır. Hoşgörü genellikle bir azınlık düşüncesidir ve çoğunlukla tehdit altındadır.…
Dünya Mirası Komitesi’nin 40. Oturumu Sona Erdi

Dünya Mirası Komitesi’nin 40. Oturumu Sona Erdi

UNESCO’nun kültür alanındaki yedi sözleşmesinden biri olan 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Dünya Mirası Komitesi 40. Oturumu, 15 Temmuz kalkışması nedeniyle…
Bu Senin Hikâyen Sakın Kaybetme

Bu Senin Hikâyen Sakın Kaybetme

Dünya Görsel-İşitsel Miras Günü bu mirasın kadınlar, erkekler ve bütün toplumlar için olan öneminin kutlanması için bir fırsattır. 27 Ekim 1980 günü UNESCO Genel Konferansı’nda Hareketli Görüntülerin Korunması ve Saklanması Tavsiye Kararları benimsenmiştir – bu kararlar, görüntülerin korunması için kararlı…
Barış, Sürdürülebilirlik ve İtibar İçin Birleşmek

Barış, Sürdürülebilirlik ve İtibar İçin Birleşmek

2030 yılında dünyanın her yerinde yoksulluğun her çeşidini sonlandırmak büyük ama ulaşılabilir hedeftir – başarının anahtarı ise yoksulluğun sebepleri, yöntemleri ve sonuçlarını bilmekten gelen siyasi kararlılıkta yatmaktadır. Hızlı ve sürdürülebilir şekilde yoksulluğu sonlandırma olasılığı işbirliği içerisinde çalışabilme yeteneğimize bağlıdır. 2016…