Güncel

Dede Korkut Soyut Olmayan Kültür Mirası Oldu

Dede Korkut Soyut Olmayan Kültür Mirası Oldu

‘Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği’, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükûmetler Arası Komitesi 13. Oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kaydedildi. UNESCO’nun kültür alanındaki altı sözleşmesinden biri olan 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın…
Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’i Kaybettik

Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’i Kaybettik

UNESCO Genel Konferansı tarafından 2003 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında ‘Çam Düdüğü Yapımcısı ve İcracısı’ olarak Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen 85…
Göbekli Tepe Dünya Mirası Listesine Kaydedildi

Göbekli Tepe Dünya Mirası Listesine Kaydedildi

UNESCO’nun kültür alanındaki altı sözleşmesinden biri olan 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında UNESCO Dünya Mirası Komitesi 42. Oturumu, Bahreyn Krallığı’nın ev sahipliğinde 25 Haziran 2018 tarihinde Manama’daki Bahreyn Ulusal Tiyatrosunda gerçekleştirilen açılış töreniyle çalışmalarına…
UNESCO’nun Uluslararası Nevruz Günü Mesajı

UNESCO’nun Uluslararası Nevruz Günü Mesajı

Nevruz, insanlığın büyük bir kesimi için, baharın ilk günü ve yeni yılın başlangıcını işaret etmektedir. Bugün, sadece Asya ve Kafkasya’da bulunan ülkelerde değil, tüm dünyada, milyonlarca aile binlerce yıl öncesine uzanan geleneği devam ettirerek Nevruzu kutlamaktadır. Yeni bir başlangıca işaret…
Bolu UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

Bolu UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

2013 yılında oluşturulan ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın paydaşlar arasında yer aldığı UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC), üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi ve diyalogu; karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkân sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve…
UNESCO Uluslararası Ana Dil Günü Mesajı

UNESCO Uluslararası Ana Dil Günü Mesajı

Bugün UNESCO, On Dokuzuncu Uluslararası Ana Dil Günü’nü kutlamaktadır. Bu, Kurumumuzun dilleri savunmak ve tanıtmak konusundaki kararlılığını hatırlamak için bir fırsattır. Dil, iletişim aracından çok daha fazlasını; insanlığımızın temel koşulunu ifade etmektedir. Değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimiz dile gömülüdür. Deneyimlerimiz, geleneklerimiz…
UNESCO’nun Dünya Radyo Günü Mesajı

UNESCO’nun Dünya Radyo Günü Mesajı

UNESCO 2018 Dünya Radyo Gününü spor ve radyo temasına ithaf etmiştir. Radyo, spor etkinliklerindeki ilgi ve istekliliğin iletilmesindeki rolünün yanında adil oyun, takım ruhu ve eşitlik gibi değerlerin de yaygınlaştırılmasında önemli bir araçtır. Radyo, hem alanda hem de alan dışında…
Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

Geleceğimiz de, tıpkı geçmişimiz gibi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle belirlenecektir. Gelecekteki bu ilerlemelerin, ancak bilimdeki kadınların ve kız çocuklarının yeteneğinden, yaratıcılığından ve fikirlerinden yararlanıldığında zirveye ulaşması mümkün olur. Sanayileşmiş olsun ya da olmasın, birçok ülke, eğitim sisteminin her seviyesinde Bilim,…
UNESCO’nun Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü Mesajı

UNESCO’nun Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü Mesajı

Adalet, özgür bir toplumun köşe taşıdır. Adalet ifade özgürlüğünü tehdit edenlerin cesaretini kırar ve ifade özgürlüğünü savunanları cesaretlendirir. Bu sebeple, gazetecilere karşı adaletsizlik bütün toplumlar için oldukça masraflıdır. 2006’dan 2016’ya kadar 930’dan fazla gazeteci öldürülmüştür. Sadece 2016 yılında, görev başında…
Divanü Lügati’t Türk ve Piri Reis’in Haritası UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne Kaydedildi

Divanü Lügati’t Türk ve Piri Reis’in Haritası UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne Kaydedildi

UNESCO Paris Genel Merkezi’nde 24-27 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Danışma Komitesi Toplantısı’nın ardından dünya çapında 78 yeni miras Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildi. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu uzmanları tarafından hazırlanan ‘Divanü Lügati’t-Türk’ ve ‘Piri Reis’in Haritası’ adaylık dosyaları, UNESCO…