Barışı İnşa Eden Gençlik

Barışı İnşa Eden Gençlik

Dünya hiç bu kadar genç olmamıştı ve gün geçtikçe gençleşmeye de devam ediyor. Herhangi bir toplumun kalkınması, genç kadınların ve erkeklerin nasıl beslendiğine, ne kadar iyi desteklendiğine bağlıdır.

2015 yılında dünya üzerindeki 1,2 milyar gencin 600 milyondan fazlası kırılgan ve çatışmadan etkilenmiş bölgelerde yaşamıştır. Gençler çatışma ve şiddetin en ağır yüklerini sırtlamaktadır – ayrıca barışa giden yolda sürekli çözüm için temel olan yine gençlerdir.

Dünyanın her bir noktasından örneklerimiz bulunmaktadır. Nousha Kabawat mülteci kamplarında uyuşmazlık çözümü dersleri vermektedir. Eski bir çocuk asker olan Monday Collins şimdi gençler ilham veren bir genç barış yolcusudur. Nadiehezka Palencia, Kolombiya barış sürecinde çalışan genç bir insan hakları avukatıdır. Anılan gençlerin her biri UNESCO Gençliği (#YouthofUNESCO) topluluğun bir üyesidir. Her bir genç dünyanın daha iyi bir hale gelmesi için hali hazırda çalışmaktadır – onları tanımamız ve desteklememiz gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gençlik, barış ve güvenlik üzerine olan 2250 sayılı Tavsiye Kararı’nın ruhu budur; barışı sağlamak ve şiddetli aşırılığı önlemek için genç kadın ve erkekler ile onların organizasyonlarıyla ilişki ve ortaklıklar kurmak. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kalbinde gençlik bulunmaktadır ve UNESCO gençleri bu hedeflerden yararlanmaları için değil, lider oldukları için ve yerel, ulusal ve küresel seviyelerde yaşamsal rol oynadıkları için desteklemeye çalışmaktadır. İlgili destek, özellikle uyuşmazlık yaşayan ve şiddetten etkilenen alanlardaki diyalog ve barışın temellendirilmesi için toplumlarındaki değişim öncüleri olan genç kadın ve erkeklerin güçlendirilmesi yeni bir çevre oluşturmakta başlamaktadır.

Uluslararası Gençlik Günü’nde, haydi birleşelim – uluslararası aktörler, hükümetler, sivil toplum ve eğitim kurumları – ve daha barışçıl toplumlara doğru birlikte yol açmaları için genç kadın ve erkeklerle birlikte ortaklıklar kuralım.

Irina Bokova
UNESCO Genel Direktörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir