Barış, Sürdürülebilirlik ve İtibar İçin Birleşmek

Barış, Sürdürülebilirlik ve İtibar İçin Birleşmek

2030 yılında dünyanın her yerinde yoksulluğun her çeşidini sonlandırmak büyük ama ulaşılabilir hedeftir – başarının anahtarı ise yoksulluğun sebepleri, yöntemleri ve sonuçlarını bilmekten gelen siyasi kararlılıkta yatmaktadır. Hızlı ve sürdürülebilir şekilde yoksulluğu sonlandırma olasılığı işbirliği içerisinde çalışabilme yeteneğimize bağlıdır.

2016 Çok-Yönlü Yoksulluk Endeksi ölçümlerine göre, 1,6 milyar insan bugün yoksul olarak tanımlanmaktadır. Bu sarsıcı sayı, keyfi gelirlerin kapsayabileceğinin de ötesinde olan yoksulluğun seviyesini bizlere göstermektedir. UNESCO’nun 2016 Dünya Sosyal Bilimler Raporu’nda belirtildiği üzere yoksulluk para ile ilgilidir ancak hiçbir zaman sadece para ile ilgili değildir. Gelirler ile yoksulluğun diğer boyutları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması yoksulluk içinde yaşayan ve değişimin faktörleri olan insanların güçlendirilmesine yardım edecektir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ndeki yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefine ulaşmak için yenilenmiş politika yaklaşımları ve daha kapsamlı ve çok yönlü bilgiler gerekmektedir. Yoksulluğun azaltılmasındaki geleneksel yöntemlerin ötesinde, yoksulluk eşitsizliklerin giderilmesi ile çözülebilir. Ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerdeki adaletsizlik ve sömürüler devam ederse, yoksulluk da milyonlarca kadın ve erkeğin hayatlarını perişan etmeye devam edecektir.

2030 yılına kadar yoksulluğun korkunç çemberini kırmak, UNESCO’nun derinden bağlı olduğu birlik, beraberlik ve barış temelindeki kültürel bir değişimin parçasıdır. Sosyal dönüşümün güçlü araçları ile – eğitim, kültür, bilim, iletişim ve bilgi – UNESCO toplumlara sosyal adaleti benimsetmek konusunda katkı sağlamaktadır. Adalet bir haktır ve adalet ile iyi yönetişim daha uzun süren barışın temelleridir.

Yoksulluğu sona erdirmek sadece yoksullara yardım etmek değildir – her kadın ve erkeğe itibarları ile yaşama şansı vermektir. Yoksulluğu bitirerek, bütün insanlık değişim geçirecektir. UNESCO’nun bugünkü mesajı budur.

Irina Bokova
UNESCO Genel Direktörü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir